Budowa bez pozwolenia

Budowa bez pozwolenia

Ustawę o zmianie Prawa Budowlanego, m.in. znoszącą obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania budowy, uchwalił Sejm 23 kwietnia 2009 r. Do budowy można będzie przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć projekt budowlany.

Zgłoszenia nie będzie wymagała m.in.budowa wiat, obiektów małej architektury w miejscach prywatnych, niektórych ogrodzeń, altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m² poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Natomiast bez konieczności dołączenia projektu budowlanego zgłaszać trzeba będzie m.in.:

– wolno stojące parterowe budynki, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m², jednak łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m²

– przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m²

– ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, a także cieków i zbiorników wodnych, oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m

Nie będą wymagać zgłoszenia, lecz ustanowienia kierownika budowy:

– remont obiektu budowlanego, jeżeli obejmuje on elementy konstrukcyjne

– przebudowa lub remont przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz przewodów kominowych

– docieplanie budynków o wysokości powyżej 12 m.

Natomiast przebudowa obiektu budowlanego oraz wykonanie przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz przewodów kominowych nie będzie wymagać zgłoszenia, jednak trzeba będzie ustanowić kierownika budowy i, w razie potrzeby, sporządzić projekt budowlany.

Nowelizacja znosi też konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Do użytkowania obiektu budowlanego, którego budowa wymaga rejestracji, można będzie przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej uchwalenia, po podpisaniu przez Prezydenta.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *