Inteligentne systemy grzewcze dla domu

Inteligentne systemy grzewcze dla domu

Do nowoczesnych rozwiązań poprawiających komfort mieszkańców możemy zaliczyć energooszczędne, inteligentne, elektryczne systemy grzewcze Raychem.

Podstawowym zadaniem inteligentnych, elektrycznych systemów grzewczych Raychem jest ochrona wrażliwych instalacji budynku przed uszkodzeniem na skutek długotrwałego działania niskich temperatur, usuwanie zalegającego śniegu oraz komfort cieplny pomieszczeń mieszkalnych.

Optymalne zarządzanie energią elektryczną

Elektryczne systemy grzewcze Raychem zużywają minimalną ilość energii elektrycznej dzięki:

1. Technologii samoregulacji – przewody automatycznie dostosowują swoją moc grzewczą na całej swojej długości reagując na zewnętrzne źródła ciepła, takie jak światło słoneczne, grzejniki, oświetlenie czy żywe organizmy.

A. Niska temperatura otoczenia = Wysoka moc grzewcza

Jeśli temperatura w bezpośrednim sąsiedztwie samoregulującego przewodu grzejnego jest niska, to jego moc grzewcza zwiększa się. Polimerowe łańcuchy rdzenia przewodu kurczą się, powodując powstanie wielu połączeń elektrycznych pomiędzy wbudowanymi cząsteczkami węgla.

B. Umiarkowana temperatura otoczenia = Niska moc grzewcza

W odpowiedzi na podwyższoną temperaturę otoczenia zmniejsza się moc grzewcza samoregulującego przewodu grzejnego. Polimerowe łańcuchy rdzenia przewodu rozszerzają się, mniejszając tym samym liczbę połączeń elektrycznych..

C. Wysoka temperatura otoczenia = Praktycznie zerowa moc grzewcza

Jeśli temperatura otoczenia przewodu grzejnego osiągnie wysoki poziom, to jego moc spada praktycznie do zera. Ze względu na maksymalny stopień rozszerzenia się łańcuchów polimerowych rdzenia przewodu, praktycznie nie ma żadnych połączeń elektrycznych.

2. Sterownikom – elektrycznymi systemami grzewczymi można łatwo sterować, precyzyjnie określając wymagania niezależnie dla każdego systemu. W praktyce oznacza to, że system grzewczy pracuje tylko w zaprogramowanym czasie lub przy wystąpieniu określonych warunków atmosferycznych jednocześnie (niskie temperatury i opady), a w pozostałym czasie jest nie aktywny. Brak kosztów konserwacji związanych z corocznymi przeglądami instalacji, jak również bezawaryjność elektrycznych przewodów grzejnych dodatkowo obniża koszty eksploatacji.

3. Odpowiedniej izolacji cieplnej pomieszczeń – dodatkowe oszczędności energii możemy uzyskać w dobrze zaizolowanych pomieszczeniach – dotyczy to przede wszystkim izolacji podłogi w systemach ogrzewania podłogowego. Dlatego uzupełniliśmy swoje systemy o płyty izolacyjne Isolecta (dla systemów stałooporowych) oraz T2Reflecta (dla samoregulującego przewodu T2Red).

Ogrzewanie podłogowe

Może pełnić funkcję zarówno ogrzewania podstawowego jak i pomocniczego. System składa się z przewodów lub mat grzejnych, czujników temperatury i termostatu. Można również zastosować płyty izolacyjne, podnoszące efektywność cieplną systemu. Do najbardziej efektywnych rozwiązań systemów ogrzewania podłogowego należy ogrzewanie elektryczne (relatywnie niska bezwładność systemu, szybki czas nagrzewu).

Wiele powodów przemawia za „ciepłą podłogą”. Podstawowe korzyści z zastosowania tego rozwiązania to:

Równomierna dystrybucja ciepła w pomieszczeniach – najcieplejsza strefa powstaje dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Bezpieczeństwo – systemy samoregulujące to najbezpieczniejszy rodzaj instalacji grzewczych. Samoistnie utrzymują żądaną temperaturę, nie przegrzewają się, są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe systemy, dzięki zastosowaniu termostatów, posiadają również wysoką klasę bezpieczeństwa.

Oszczędność energii – system jest załączany cyklicznie tylko w stopniu pozwalającym na utrzymanie zadanej temperatury lub tylko wtedy, kiedy mieszkańcy są w domu, dzięki doborowi odpowiednich programów termostatu.

Swoboda aranżacji wnętrz – brak konieczności instalacji grzejników w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

Higiena – mokre podłogi wysychają znacznie szybciej.

Rozwiązanie przyjazne dla alergików – mniejsze ruchy powietrza, a w konsekwencji mniej kurzu.

Dobór systemu

Trzeba dobrać odpowiedni system w zależności od stadium budowy, typu planowanej posadzki czy przewidywanego przeznaczenia pomieszczeń. Mamy do dyspozycji różne rodzaje systemów ogrzewania podłogowego, takie jak stało-oporowe maty i przewody grzejne oraz inteligentne przewody samoregulujące.

1. Maty grzejne (T2QuickNet) – zasilane jednostronnie, fabrycznie zakończone, cienkie, samoprzylepne, mogą być układane w wylewce samopoziomującej, dostępne w wersji 90 W/m² i 160 W/m²

Maty grzejne stosujemy, gdy:

– będziemy układać posadzkę z płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego

– nie mamy miejsca na podwyższenie poziomu podłogi

– mamy prostą, nieskomplikowaną powierzchnię do ogrzania

2.Stało-oporowe przewody grzejne (T2Blue, CeraPro) – zasilane jednostronnie, fabrycznie zakończone, cienkie, przewody można bardzo łatwo dopasować do każdego kształtu ogrzewanej powierzchni.

Stało-oporowe przewody grzejne stosujemy, gdy:

– będziemy układać posadzkę z płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego

– nie mamy miejsca na podwyższenie poziomu podłogi

– mamy złożoną, skomplikowaną i nieregularną powierzchnię do ogrzania

– musimy dostosować moc grzewczą do określonych wymagań (poprzez odpowiedni rozstaw przewodów)

3.Inteligentne, samoregulujące przewody grzejne (T2Red) – automatycznie dostosowuje swoją moc grzewczą do zewnętrznych źródeł ciepła (światło słoneczne, grzejniki, oświetlenie, żywe stworzenia) utrzymując jednakową temperaturę podłogi na całej powierzchni. Połączony ze specjalnymi płytami izolacyjnymi T2Reflecta jest najbardziej energooszczędnym i bezpiecznym rozwiązaniem. System nie wymaga termostatu.

Samoregulujące przewody grzejne stosujemy, gdy:

– będziemy układać posadzkę drewnianą, z laminatu lub wykładzinę dywanową. Można go również stosować do płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego

– mamy miejsce na podwyższenie poziomu podłogi (system zawierający dodatkowo płyty izolacyjne ma 13 mm grubości)

– zależy nam na nowoczesnym, energooszczędnym rozwiązaniu i niższych kosztach eksploatacji

Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem trwałym, zaprojektowanym do wieloletniej eksploatacji. Ważne jest jednak, aby zostało fachowo wykonane przez licencjonowanego instalatora, jest to bowiem warunek konieczny dla uzyskania pełnej gwarancji.

Ochrona budynku

Aby dobrze przygotować się do sezonu zimowego należy zabezpieczyć:

Instalacje: rury wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje doprowadzające olej opałowy lub inne ciecze zmieniające swoje właściwości fizyko-chemiczne pod działaniem niskich temperatur

Zadaniem elektrycznych systemów grzewczych jest ochrona cieczy wewnątrz rurociągów przed zamarzaniem oraz wytrącaniem się osadów, jak również ochrona samych rurociągów przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi zamarzaniem i rozmarzaniem wody. Samoregulujące przewody utrzymują temperaturę kilku stopni powyżej zera na całej swojej długości, zapewniającą stały przepływ cieczy. Jest to najbardziej bezpieczne rozwiązanie grzewcze (dzięki technologii samoregulacji) system nie wymaga termostatu a zużycie prądu jest minimalne. To rozwiązanie jest szczególnie zalecane do domków sezonowych, które w zimie nie są ogrzewane.

Elektryczne przewody grzejne Raychem stosowane są do:

Zabezpieczenia przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane na rurach: Frostop Green (10 W/m przy 5°C), FroStop Black (18 W/m przy 5°C)

Zabezpieczenia przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane wewnątrz rur: ETL-10 (10 W/m przy 5°C w powietrzu, 20W/m przy 5°C w wodzie)

Utrzymania temperatury rur kanalizacyjnych zawierających substancje tłuszczowe: FS-C-2X (31W/m przy 5°C, 22W/m przy 40°C).

Dach, rynny i rury spustowe

Coraz ważniejszym aspektem jest ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu. Pozwala to uniknąć uszkodzenia poszycia dachu spowodowanego stojącą wodą przeciekającą w konsekwencji przez wewnętrzne ściany i elementy wykończeniowe. Systemy grzewcze skutecznie rozwiązują problem odprowadzania nadmiaru śniegu z dachu, utrzymują drożność rynien i rur spustowych oraz zapobiegają tworzeniu się sopli.

Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black (28 W/m w śniegu/lodzie, 16 W/m w powietrzu przy 5°C) stanowi niezawodną ochronę przed uszkodzeniami w warunkach zimowych.

Ochrona powierzchni zewnętrznych

Skuteczną metodą utrzymania nawierzchni chodników, podjazdów i przejść w stanie zapewniającym bezproblemowe i bezpieczne poruszanie się jest zastosowanie elektrycznych przewodów grzewczych.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia oraz ochronę środowiska przed używaniem substancji do rozmrażania.

Korzyści takiego rozwiązania:

Stały, całodobowy dostęp do budynku

Drogi odśnieżają się „same” – system eliminuje konieczność odśnieżania ręcznego

Ograniczenie czasu odśnieżania – system zapobiega tworzeniu się zasp w trakcie ich powstawania.

Niskie koszty systemu – system pracuje tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Dzięki zastosowaniu sterowników system grzewczy włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.

Dobór systemu

W zależności od typu nawierzchni oferujemy różne rodzaje przewodów:

Do nawierzchni betonowych

Samoregulujące przewody grzejne EM2-XR (300W/ m²; 90W/m przy 0°C)

Stało-oporowe maty grzejne EM2-CM (300W/ m²)

Stało-oporowe przewody grzejne EM4-CW (25 W/m)

Do nawierzchni asfaltowych

Przewody w izolacji mineralnej EM-MI-PACK (300W/m²; zestawy od 1270W do 4290W)

Dzięki stosowanym sterownikom przewody dostarczają tylko taką ilość ciepła, która jest potrzebna do stopienia śniegu i lodu. Sterownik VIA-DU-20 włącza system w ściśle określonych warunkach – gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.

Pentair Thermal Management Polska Sp. zoo


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *