Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Czego oczekiwać od kierownika budowy i na co zwracać uwagę? Radzi arch. Paweł Piątka z Pracowni Projektowej Dom Na Piątkę z Wrocławia.

Zadaniem kierownika budowy jest dbanie o to, aby dom został wybudowany bez żadnych usterek. Nad jego pracą czuwa inspektor nadzoru. Kierownik budowy nie może jednocześnie pełnić funkcji inspektora nadzoru budowy. Rozpoczyna on pracę od pisemnego oświadczenia o podjęciu się kierowania budową, w którym powinien podać, że zna przepisy i regulacje prawne dotyczące wykonywania robót budowlanych, oraz że jest świadomy odpowiedzialności karnej i zawodowej. Warto zapisać jego obowiązki i zadania, począwszy od wyznaczenia na działce miejsca dla budynku, przez poszczególne etapy budowy, aż do jej odbioru i ewentualnej późniejszej odpowiedzialności za popełnione błędy. Warto też zawrzeć klauzulę o możliwości zmiany kierownika w trakcie realizacji. Od momentu przejęcia obowiązków przez kierownika, aż do zakończenia budowy, ponosi on odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków i wynikłe szkody. Podstawowe obowiązki kierownika budowy to sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych robót, prowadzenie dokumentacji budowy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na budowie. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków, możemy żądać usunięcia wad, kary umownej lub odszkodowania. Kierownik, który prowadzi roboty budowlane niezgodnie z ustaleniami projektowymi, może podlegać odpowiedzialności karnej oraz zawodowej.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *