Potrzebny kierownik budowy i wykonawca

Potrzebny kierownik budowy i wykonawca

Nawet najpiękniejszy projekt i najlepsze materiały, z których budujemy nie zagwarantują nam komfortu w domu, w którym zamieszkamy. Niezwykle ważną rolę w procesie budowlanym odgrywają ludzie, dlatego tak ważne jest, żeby znaleźć solidnego wykonawcę i zawrzeć z nim dobrą umowę.

Trafić na dobrych fachowców, którzy nie tylko rzetelnie wykonają powierzone im prace, to niemal jak wygrać na loterii. Tego zdania jest wiele osób, które budowały lub remontowały dom. Jednak nie należy zdawać się na ślepy los, ale poświęcić trochę czasu na poszukiwania.

Jak znaleźć wykonawcę?

Najlepszą rekomendacją jest opinia znajomych, którzy wcześniej mieli do czynienia z wykonawcami. Ale nawet wtedy warto poprosić o referencje i skontaktować się także z innymi inwestorami, którzy mieli z firmą do czynienia. Chcąc mieć pewność, że wybraliśmy odpowiedniego wykonawcę, zanim podpiszemy z nim umowę, powinniśmy też zobaczyć domy, które dotąd wybudowali. Innym sposobem może być dowiadywanie się o takich ludzi u producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi. Nie warto natomiast brać wykonawcy z ogłoszenia, bo ci, którzy są naprawdę dobrzy nie muszą szukać pracy. Gdy już znajdziemy ekipę, może się okazać, że będziemy musieli cierpliwie poczekać, zanim wejdzie ona na plac budowy, jednak to czekanie się opłaca, zważywszy, że zamierzamy powierzyć jej kosztowną inwestycję. Musimy się też liczyć z tym, że dobrzy fachowcy się cenią i z pewnością nie zażądają najniższego wynagrodzenia. Jeśli ktoś nam obieca wybudować dom taniej niż inni, powinniśmy zachować szczególną ostrożność i jak najdokładniej sprawdzić jego referencje. Nikogo bowiem nie trzeba przekonywać o tym, że najdroższe, a czasem wręcz niemożliwe okazuje się poprawianie budowlanej fuszerki, a dochodzenie swoich praw w sądzie za źle wykonane prace lub opóźnienia może trwać latami.

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy jest jedną z niezbędnych osób, które uczestniczą w procesie budowlanym. Obowiązek zatrudnienia go określa Prawo budowlane. Zgodnie z nim kierownik budowy ma obowiązek prowadzić dziennik budowy, umieścić w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bhp i ochrony zdrowia. Kierownik budowy protokolarne przejmuje od nas i odpowiednio zabezpiecza teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami. Do jego zadań należy też zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i prawem budowlanym. Ma on obowiązek powiadomić nas o zakończeniu prac, które w późniejszym czasie nie będą możliwe do sprawdzenia, wstrzymaniu robót w przypadku niezgodnego z prawem ich wykonania, realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz w dzienniku budowy odnotować zgłoszenie budynku do odbioru. Kierownik budowy musi uczestniczyć podczas odbioru budynku i, jeśli zostaną stwierdzone jakieś wady, zapewnić ich usunięcie. Po zakończeniu prac budowlanych ma on też obowiązek wystawić zaświadczenie o wykonaniu ich zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do porządku terenu budowy, a nawet, ulicy i sąsiadujących nieruchomości, jeśli z nich korzystano. Warto pamiętać też, że to kierownik budowy jest obowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów budowy w trakcie jej trwania i udostępniania je przedstawicielom uprawnionych organów.

Skąd wziąć kierownika budowy?

W związku z odpowiedzialnością, jaką przyjmuje kierownik budowy, musi on legitymować się uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do pełnienia tej funkcji. Często bywa, że wykonawca współpracuje z kierownikiem budowy i nie wtedy nie ma problemów z poszukiwaniami takiej osoby. Możemy jednak się nie zgodzić na tę propozycję i wtedy musimy sami go znaleźć. Podobnie jak w przypadku wykonawcy, powinniśmy zapoznać się z jego referencjami i poznać opinie osób, które korzystały z jego usług. Zwróćmy przy tym uwagę, jak rzetelnie kierował on budową i jak często dokonywał wpisów w dzienniku budowy. Jeśli chcemy, żeby sporządził on także harmonogram prac, dowiedzmy się, czy podejmie się tego zadania. Powierzając kierownikowi teren budowy domu powinniśmy zawrzeć z nim umowę, w której dokładnie wyszczególnimy za co odpowiada i jakie jest jego zadanie w procesie budowlanym. Pamiętajmy przy tym, żeby uwzględnić w niej także jego późniejszą odpowiedzialność za ewentualne wady budynku. Zagwarantujmy sobie w umowie możliwość zmiany kierownika budowy w trakcie realizacji. Jeśli zauważymy, że zaniedbuje on swoje obowiązki lub w ogóle nie odwiedza budowy, będziemy mogli poszukać innej osoby na jego miejsce.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *