Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę? Radzi arch. Tomasz Pisaniak z biura projektowego Archeco w Bielanach Wrocławskich.

Pozwolenie na budowę otrzymamy na podstawie wniosku, do którego dołączamy projekt budowlany składający się z projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, które należy zlecić uprawnionym projektantom. Jeśli na etapie adaptacji projektant dokonuje zmian w celu dostosowania projektu, wówczas przydatna będzie pisemna zgoda autora projektu gotowego. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor musi uzyskać wymagane dokumenty i dokonać wyboru projektu, spełniającego warunki zawarte w uzyskanych dokumentach. Następny krok to uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku terenów poza obrębem miast istotna będzie decyzja o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego. Projekt budowlany powinien zawierać również zapewnienie dostawy wszystkich mediów, które znajdują się przy działce, odbioru ścieków, warunki przyłączenia mediów do sieci. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kompletny projekt budowlany należy złożyć w 4 egzemplarzach do właściwego dla terenu lokalizacji inwestycji organu architektoniczno-budowlanego.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *