Rury w domu czyli instalacja wodno-kanalizacyjna

Rury w domu czyli instalacja wodno-kanalizacyjna

Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna, choć niewidoczna, zapewnia na co dzień niezbędny komfort użytkownikom. Jaka powinna być? Nie może się zatykać, hałasować, ani wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykonać doświadczony specjalista, który określi zapotrzebowanie mieszkańców na wodę, wytyczy układ rur, pionów, poziomów i podejść kanalizacyjnych oraz dobierze materiały wykończeniowe. Standardowa instalacja składa się z zespołu przewodów rurowych i osprzętu, czyli łączników, przewodów spustowych, zaworów oraz wodomierzy, służących do przesyłania wody i odprowadzania powstałych w wyniku użytkowania ścieków. Do systemu należą również urządzenia pomocnicze, takie jak syfony, rewizje, wywiewki wentylacyjne, a także wpusty podłogowe, piwniczne i podwórzowe. Niezawodność profesjonalnie wykonanej instalacja powinna wynosić co najmniej kilkadziesiąt lat. Na jej trwałość wpływają jakość użytych materiałów, własności doprowadzonej i odprowadzanej wody oraz usuwanych ścieków, jak również prawidłowość montażu i intensywność użytkowania.

Rury na rysunku

Wytyczenie układu rur wodnych i kanalizacyjnych powinno odbyć się zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Przewody należy układać poniżej rur gazowych i kabli elektrycznych.

Ponadto rury z ciepłą wodą użytkową muszą znajdować się minimum 10 cm powyżej rury z zimną. Przewody wodne możemy poprowadzić po ścianie lub ukryć w specjalnych ekranach ściennych. Z kolei rury zamontowane pod tynkiem i betonem należy umieścić w elastycznej osłonie karbowanej, która chroni je przed uszkodzeniami i naprężeniami. Na każdym pionie budynku niezbędny będzie również wodomierz oraz zawór otwierający i zamykający przepływ wody.

Woda może być doprowadzana do punktów poboru i grzejników w układzie dolnym lub górnym. W instalacjach z rozdziałem górnym ogrzana w kotle woda transportowana jest przewodem wznośnym do zbiornika na najwyższą kondygnacje. Tam automatycznie rozdzielana jest do poszczególnych pionów zasilających, a z nich bezpośrednio do grzejników. Taki sposób prowadzenia rur najlepiej sprawdzi się w instalacjach grawitacyjnych z kotłem na paliwo stałe. W konstrukcji z rozdziałem dolnym woda do „podróżowania” wymaga pompy, która utrzyma jej odpowiednie ciśnienie. Rury zasilająca i powrotna są prowadzone obok siebie w najniższej kondygnacji, najczęściej pod stropem piwnicy.

Kręte ścieżki wody

W instalacji wodnej możemy zastosować rozdzielaczowy lub równoległy (tzw. trójnikowy) sposób doprowadzenia wody użytkowej do urządzeń sanitarnych. W pierwszym przewód główny zasila rozdzielacz, od którego są poprowadzone osobne przewody do poszczególnych punktów poboru. Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas montażu, ponieważ instalacja wymaga zaledwie kilku połączeń. W systemie równoległym na rurach rozprowadzających montowane są trójniki, do których dołącza się krótkie podejścia do urządzeń sanitarnych. Wymagany kształt instalacji otrzymuje się, łącząc kształtkami proste odcinki rur.

Aby poprawić jakość wody, na instalacji wodnej możemy zamontować filtry do jej uzdatniania. Do wyboru mamy kilka rodzajów urządzeń. Filtry mechaniczne chronią wodę i elementy instalacji przed dostawaniem się do nich piasku, drobnego żwiru, rdzy i kawałków kamienia kotłowego. Filtry węglowe usuwają chlor i jego pochodne, związki organiczne, zawiesiny oraz poprawiają barwę, smak i zapach wody. Ponad 90% zanieczyszczeń usuwają wkłady z odwróconej osmozy.

 

Autor: Adam Mazurek

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *