Przydatne informacje

Przydatne informacje

Dlaczego warto u nas kupić projekt?

 • Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi firmami architektonicznymi w kraju, w związku z tym mamy ogromną bazę projektów domów gotowych, która wciąż jest aktualizowana i się powiększa.
 • Do sprzedawanych przez nas projektów nie dodajemy prowizji, dlatego kupując je u nas, macie Państwo gwarancję, że cena jest identyczna, jak w cenniku pracowni architektonicznej, która go wykonała.
 • Każdy sprzedawany przez nas projekt przesyłamy do Państwa bezpłatnie. W związku z tym nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów, związanych z zakupem projektów.
 • Z uwagi na ścisłą współpracę, na bieżąco jesteśmy informowani o promocjach i konkursach, które przeprowadzają firmy projektujące polecane przez nas domy. Dzięki czemu macie Państwo możliwość, przy okazji kupna u nas projektu, brać udział loteriach i w losowaniach nagród, otrzymywać gratis dodatkowe materiały dotyczące budowy domu lub projekty małej architektury ogrodowej.

Jak kupić u nas projekt?

 1. Zamówienie projektu można dokonać za pośrednictwem gotowego formularza dostępnego na  stronie projektu.
 2. Każde zamówienie będzie potwierdzane telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych.
 • Płatności za zamówioną dokumentację projektu można dokonać:

  za pobraniem przy odbiorze przesyłki

 • przelewem na konto ING Bank Śląski S.A. nr: 28 1050 1953 1000 0023 4326 1356. W przypadku płatności przelewem, zamówiona dokumentacja zostanie wysłana po zarejestrowaniu płatności na naszym koncie.
 1. Koszty dostarczenia przesyłki o  wartości powyżej 300 zł ponosi w całości Sklep.
 2. Dokładny termin realizacji zamówienia określimy podczas kontaktu telefonicznego. Standardowo realizacja zamówienia, czyli wysłanie projektu, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), mają Państwo prawo zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłoszą Państwo chęć odstąpienia od umowy za pomocą starannie wypełnionego formularza zwrotu. Koszty związane ze zwrotem projektu ponosi Kupujący, natomiast zwrot pieniędzy za zwracany projekt nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez nasze biuro wypełnionego formularza zwrotu.

Co zawiera każdy projekt?

Każdy kupiony u nas projekt, zgodnie z Prawem Budowlanym, sporządzony jest w 4 egzemplarzach. Standardowo w skład każdego egzemplarza wchodzą:

 • projekt architektoniczny: opis techniczny, rzuty kondygnacji, rzuty elewacji, rzuty fundamentów, rzuty dachu i więźby dachowej oraz przekroje
 • projekt konstrukcyjny: schematy konstrukcyjne, opis techniczny i obliczenia statyczne
 • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej
 • projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i gazowej

Natomiast niektóre projekty mają również gratis np.: dodatkowe rzuty, zestawienia materiałów, kosztorysy, dzienniki budowy itp. Dlatego pod każdym projektem zamieściliśmy informację o tym, co wraz z nim możecie Państwo otrzymać.
Dopuszczalne zmiany w projektach

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dn. 04.02.1994 r. dokonywanie zmian w projektach bez zgody autorów projektów jest naruszeniem praw autorskich, dlatego też wymagana jest na nie pisemna zgoda.

Firmy architektoniczne zazwyczaj dopuszczają zmiany w ramach adaptacji projektów gotowych między innymi na:

 1. dostosowanie fundamentów do  występujących nadanym terenie warunków geotechnicznych,
 2. zmianę programu funkcjonalnego budynku, związaną przesuwaniem lub z likwidacją ścianek działowych,
 3. zmianę rozmieszczenia, wielkości i liczby otworów drzwiowych i okiennych,
 4. zmianę kształtu i szerokości schodów,
 5. zmianę technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego,
 6. zmianę kąta nachylenia połaci dachowych w granicach 5°,
 7. wykonanie podpiwniczenia budynku na podstawie odpowiedniego projektu lub jego likwidacji,
 8. zmianę technologii budowlanych, a także zewnętrznych i wewnętrznych materiałów wykończeniowych, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia jakości parametrów termicznych budynku,
 9. zmiany adaptacyjne, dotyczące instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i  elektrycznej, pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm technicznych,
 10. zabudowanie wiaty garażowej lub rezygnację z niej, jeżeli jest zawarta w projekcie,
 11. rezygnację z balkonów przy ścianach szczytowych, jeżeli są zawarte w projekcie,
 12. realizację projektu w wersji lustrzanego odbicia.

Firmy architektoniczne przy każdym zamieszczonym na naszej stronie projekcie podają informacje o możliwości dopuszczenia zmian, na którą wyrażą pisemną zgodę, pod warunkiem, że nie zaszkodzą architekturze budynku oraz będą możliwe do wprowadzenia. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z nimi oraz wymienienie ich podczas wypełniania formularza zakupu.

Trzeba pamiętać, że zmiany związane z adaptacją projektu gotowego mogą dokonywać jedynie architekci z odpowiednimi uprawnieniami.

Co to jest adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja gotowego projektu polega na jego przystosowaniu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, do konkretnej lokalizacji działki, na której będzie budowany dom oraz warunków zabudowy, wydanych przez miejscowy Urząd Miasta lub Gminy. Jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Poza dostosowaniem projektu do warunków zabudowy, obowiązkowo trzeba dostosować go do stref obciążeń konstrukcyjnych, sporządzić projekt zagospodarowania działki i nanieść projektowany budynek na mapę geodezyjną, przeznaczoną do celów projektowych.

W ramach adaptacji architekt dostosowuje także projekt do indywidualnych oczekiwań i potrzeb inwestora, na podstawie zgody na zmiany, wydanej przez autora projektu.

Kto może wykonać adaptację projektu gotowego?

Adaptację projektu gotowego może dokonać jedynie osoba do tego uprawniona, czyli architekt. Przejmuje on funkcję głównego projektanta budynku, a także pomaga uzyskać wymagane prawem budowlanym pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. od urzędów i instytucji. Do obowiązków osoby adaptującej należy opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami oraz polskimi normami. Wykonuje on adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych. Sprawdza i dostosowuje też konstrukcję budynku do lokalnych warunków atmosferycznych i obciążeń normatywnych.

Jaki będzie koszt budowy domu?

W opisach prezentowanych przez nas projektów podajemy orientacyjny koszt budowy domów budowanych na ich podstawie, oszacowany przez autorów projektów, według uśrednionych cen. W związku z różnicami w cenach materiałów budowlanych i usług, nie są to kwoty wiążące, a jedynie przybliżone. W związku z tym, jeśli ktoś np. zamierza wybudować dom systemem gospodarczym, może zaoszczędzić, nie płacąc za robociznę. Także zmiana zastosowanych materiałów, niż sugerowane, może znacząco wpłynąć na koszt budowy domu.

Warto także zauważyć, że podawany przez architektów koszt budowy domu odnosi się do stanu surowego zamkniętego

Autorzy projektów oferują także, często za dodatkową opłatą, dokładne kosztorysy inwestorskie, które będą najbardziej wiarygodne.

Co to jest stan surowy zamknięty?

Stan surowy zamknięty obejmuje wszystkie prace związane z wybudowaniem domu, bez jego wykończenia, czyli: wykopy i wylewanie fundamentów, murowanie ścian, wykonywanie stropów i kominów, tarasów, schodów zewnętrznych, więźby dachowej i pokrycia dachu, wstawienie okien i drzwi oraz nadzór kierownika budowy.

Co to jest powierzchnia zabudowy?

Powierzchnia zabudowy, liczona zgodnie z normą PN-70/B-02365, to powierzchnia terenu zajęta przez wykończony budynek wraz ze schodami wejściowymi. Wyznacza się ją przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Nie wlicza się do niej obiektów budowlanych ani ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, podjazdów czy wjazdów do garażu.

Co to jest powierzchnia użytkowa?
Do powierzchni użytkowej zalicza się powierzchnię netto pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku lub jego części. Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 w jej skład wchodzi zarówno powierzchnia podstawowa, jak i pomocnicza. Do powierzchni podstawowej w domu zalicza się takie pomieszczenia, jak pokoje, kuchnie, łazienki. W pomieszczeniach ze skosami wlicza się powierzchnię tych części pomieszczeń, których wysokość przekracza 2,2 m. Wszędzie tam, gdzie wysokość mieści się w przedziale 1,4-2,2 m oblicza się połowę powierzchni użytkowej.

Co to jest kubatura budynku?

W rozumieniu przepisów prawa budowlanego kubatura oznacza jego objętość, będącą iloczynem powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji. Wylicza się ją zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Jak wylicza się wysokość budynku?

Wysokość budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (nie może to być wejście wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych), do górnej powierzchni stropu nad najwyższą kondygnacją. Wlicza się też grubość izolacji dachu.

Co to są minimalne wymiary działki i dlaczego są tak ważne?

Są to minimalne wymiary teoretycznej, prostokątnej działki, na której można wybudować dom, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zanim kupi się dany projekt, trzeba koniecznie sprawdzić czy działka, którą posiadamy, jest nie mniejsza, niż przewidywana przez autora projektu.

 

Załączniki

 


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *