AL

AL

 1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
 1. zmiana usytuowania wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku
 2. zmiana usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych i zewnętrznych,
 3. zmiana wymiarów zewnętrznych (obrys) budynku (zwiększenie lub zmniejszenie) wobec podanych w  projekcie

  – zmiana wysokości domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększenie lub zmniejszenie), w  szczególności: poziomu posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokości kondygnacji parteru, wysokości ścianki kolankowej, z  zastrzeżeniem pkt. d) (poniżej),

 4. zmiana kąta nachylenia dachu w  zakresie 10 stopni (zwiększenie lub zmniejszenie), z zastrzeżeniem pkt. c) (powyżej)
 5. wykonanie podpiwniczenia całości lub części budynku
 6. zmiana przekroju filarów zewnętrznych i wewnętrznych,
 7. dostosowanie fundamentów do  warunków geotechnicznych występujących na danym terenie,
 1. Wprowadzenie zmian materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmiana kolorystyki zewnętrznej budynku, dbając o zachowanie jego estetyki.
 2. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji można:
 1. wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe
 2. zmieniać wymiary poziome i  pionowe okien i drzwi
 3. stosować pustaki szklane (luksfery)
 4. doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu
 5. zmienić liczbę połaci dachowych
 6. zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć)
 7. stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe
 1. Zmiana usytuowania, likwidacja, doprojektowanie: kominów (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i  wywiewek kanalizacyjnych, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 2. Zaprojektowanie wentylacji mechanicznej, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i  estetycznych.
 3. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektowanie (lub zlikwidowanie) dodatkowych elementów zewnętrznych budynku, takich jak balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy oraz elementów wewnętrznych, np. antresole.
 4. Zmiana funkcji pomieszczeń, w tym także zaadaptowanie garażu lub innych pomieszczeń na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.
 5. Powiększenie lub zmniejszenie istniejącego w projekcie garażu.
 6. Przeprojektowanie instalacji grzewczej, dostosowanie do innego źródła energii.
 7. Przeprojektowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Powyższe zmiany mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Dokonanie zmian wybiegających poza powyższy zakres wymaga zgody autora tego projektu. Zgoda taka zostanie wystawiona i bezpłatnie dołączona do projektu.

 


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *