Jak skutecznie chronić drewno?

Jak skutecznie chronić drewno?

Z drewna powstają domy, elementy wykończeniowe, architektura ogrodowa i meble. Drewniana najczęściej bywa więźba. Jako materiał naturalny, drewno jest nie tylko łatwopalne, ale również podatne na korozję biologiczną i wilgoć. Dlatego musimy je zabezpieczyć, najlepiej środkami impregnującymi.

Impregnacja polega na nasączeniu drewna substancjami, które chronią je przed szkodliwymi czynnikami, takimi jak grzyby, owady, wilgoć, ogień, promienie UV. Niezabezpieczony budulec szybko staje się łakomym kąskiem dla rozwijającej się pleśni czy szkodników. Niszczą one nie tylko strukturę drewna, co wpływa na obniżenie jego właściwości konstrukcyjnych, ale powodują też zmianę mikroklimatu we wnętrzu budynku, co z kolei sprzyja powstawaniu alergii i innych schorzeń.

Skuteczność działania

Zależy od stopnia wchłonięcia substancji w strukturę drewna. Im materiał jest lepiej wysuszony, tym większa skuteczność działania preparatu. Dlatego drewno poddane impregnacji powinno charakteryzować się wilgotnością nie większą niż 18%.

Ważne są również metody impregnacji, temperatura i czas nasycenia, rodzaj oraz właściwości środka ochronnego. Nie można impregnować: drewna mokrego, uprzednio malowanego, drewna niewygładzonego i nieoczyszczonego, niepociętego lub nieostruganego. Przed przystąpieniem do impregnacji, drewnianą powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, a podczas pracy używać ubrania ochronnego, gumowych rękawic, maski i okularów ochronnych.

Szerokie spektrum

Ze względu na własności, impregnaty dzielą się na przeznaczone do stosowania wyłącznie na zewnątrz oraz dopuszczone do zabezpieczania drewna we wnętrzach mieszkalnych. Ze względu na rodzaj zastosowania, rozróżniamy impregnaty jednofunkcyjne, które zwalczają np. tylko grzyby, dwufunkcyjne oraz trójfunkcyjne, przystosowane do zwalczania kilku zagrożeń.

Preparaty do impregnacji różnią się też intensywnością oddziaływania i rodzajem zastosowania. Innych substancji używa się do zabezpieczania elementów, które słabo narażone są na działanie wilgoci, np. więźby dachowej czy ścian szkieletu w domu drewnianym, jeszcze innych do ochrony drewna stosowanego np. w małej architekturze ogrodowej, a więc szczególnie narażonego na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Nowa tradycja

Stosowane dawniej preparaty do impregnacji, produkowane były z udziałem soli, olejów lub żywic. Ze względu na rodzaj rozpuszczalnika rozróżniano impregnaty wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe. Dziś tradycyjny podział środków ochrony uległ przemianie, choć nadal pojawia się w literaturze. Prawie nie stosuje się preparatów rozpuszczalnikowych i produkowanych na bazie olejów (olejem kreozotowym impregnuje się jedynie słupy telefoniczne i podkłady kolejowe), a w większości nowoczesnych impregnatów, jako rozpuszczalnik, stosowana jest woda.

Obecnie preparaty do impregnacji dzieli się na niewymywalne, czyli utrwalające się oraz wymywalne, czyli nieutrwalające się. W pierwszym rodzaju środków aktywny składnik trwale wiąże się z drewnem. Stosuje się go we wszystkich klasach zagrożenia. W drugim rodzaju składnik biobójczy nie wiąże się trwale z materiałem i może zostać wypłukany. Impregnaty wymywalne nie mogą być stosowane do drewna w klasach zagrożenia III–V, odradza się ich używanie również w klasie II. Bez obawy można nasycać nimi jedynie surowiec należący do I klasy zagrożenia, czyli konstrukcje nienarażone na zawilgocenie. Do środków wymywalnych należą wszystkie impregnaty trójfunkcyjne.

Popryskaj albo posmaruj

Dosyć często stosowaną metodą zabezpieczenia drewna jest tania i łatwa do przeprowadzenia (nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu) impregnacja powierzchniowa, polegająca na wielokrotnym nakładaniu preparatu na drewno. Jednym ze sposobów jest pomalowanie drewna za pomocą pędzla lub szczotki o przedłużonej rękojeści. W metodzie tej stosuje się również natrysk (substancja ochronna nakładana jest za pomocą urządzenia natryskowego) oraz kąpiel.

Czas zabiegu zależy od rodzaju drewna oraz zastosowanego środka. Niestety, zdarza się, że inwestorzy nie przestrzegają zaleceń producenta. Samodzielna impregnacja wymaga dyscypliny. Nie można nadmiernie rozcieńczać preparatu i nakładać dowolnej ilości warstw. Należy również pamiętać, że skuteczność impregnacji słabnie, gdy przeprowadza się ją w niskich temperaturach. Dlatego pomieszczenie, w którym odbywa się proces zabezpieczania drewna, powinno być ciepłe, a ze względu na toksyczność i łatwopalność niektórych impregnatów, również dobrze wentylowane.

Odradza się stosowanie metody powierzchniowej do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego. Natomiast z powodzeniem można ją wykorzystać jako dodatkowe zabezpieczenie lub odświeżenie impregnacji.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *